Chat Facebook

Morakniv là một phần của truyền thống thủ công mỹ nghệ Thụy Điển từ năm 1891. Những con dao được sản xuất tại nhà máy của chúng tôi ở Mora, Thụy Điển với những truyền thống và kiến thức mà chúng tôi đã đạt được trong những năm qua. Mỗi con dao được sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất và sẽ tồn tại suốt đời. Morakniv đã được Hoàng đế Thụy Điển ban cho lệnh bổ nhiệm của Hoàng gia Thụy Điển và là một nhà cung cấp tự hào cho Tòa án Hoàng gia Thụy Điển.

Khoảng giá